Miesięczne archiwum: Marzec 2013

Podróże służbowe

Na pierwszy rzut oka podwyżka diet z tytułu podróży służbowych, to długo oczekiwana zmiana. Dieta rośnie z 23 zł za dobę do 30 zł na dobę. Po bliższym przyjrzeniu się przepisom, okazuje się, że firmy będą miały trudniej. Przed wypłaceniem diety należy zbadać, czy pracownikowi zapewniono wyżywienie, na przykład śniadanie hotelowe wliczone w cenę noclegu lub obiad w trakcie szkolenia. Dietę należy zmniejszyć o 25 % za śniadanie, o 50 % za obiad i o 25 % za kolację. Ponieważ śniadanie hotelowe jest w naszych czasach standardem, de facto mamy obniżkę diety z 23,00 zł na 22,50 zł (75 % z 30,00 zł).

Wprowadzono limit wydatków na nocleg, ustalając go na 600,00 zł. Dotychczas wartość noclegu indywidualnie ustalała firma z delegowanym. Teraz pracownik ma prawo wyspać się za sześć stówek.

Wyszczególnienie

Kwota

Dieta krajowa

30,00

Dieta krajowa z zapewnionym śniadaniem

22,50

Dieta krajowa z zapewnionym śniadaniem i obiadem

7,50

Maksymalny zwrot za nocleg w kraju potwierdzony rachunkiem

600,00

Ryczałt za nocleg niepotwierdzony rachunkiem

45,00

Ryczałt na dojazdy środkami komunikacji miejscowej

6,00

Diety zagraniczne w euro jeśli nie zaznaczono inaczej (najpopularniejsze kraje):

Kraj

Dieta

Dieta z zapew­nionym śniadaniem

15 %

Dieta z zapew­nionym śniadaniem i obiadem

15 % i —30 %

Maksymalny zwrot za nocleg potwierdzony rachunkiem

Ryczałt za nocleg niepotwier­dzony rachunkiem

25 % maksymalnego limitu

Ryczałt na dojazdy środkami komunikacji miejscowej

10 % diety

Austria

52,00

44,20

28,60

130,00

32,50

5,20

Belgia

48,00

40,80

26,40

160,00

40,00

4,80

Czechy

41,00

34,85

22,55

120,00

30,00

4,10

Francja

50,00

42,50

27,50

180,00

45,00

5,00

Hiszpania

50,00

42,50

27,50

160,00

40,00

5,00

Niemcy

49,00

41,65

26,95

150,00

37,50

4,90

Norwegia

NOK 451,00

NOK 383,35

NOK 248,05

NOK 1 500,00

NOK 375,00

NOK 45,10

Słowacja

43,00

36,55

23,65

120,00

30,00

4,30

Ukraina

USD 50,00

USD 42,50

USD 27,50

USD 80,00

USD 20,00

USD 5,00

Wielka Brytania

GBP 35,00

GBP 29,75

GBP 19,25

GBP 200,00

GBP 50,00

GBP 3,50

Niestety stawki za używanie własnych pojazdów na potrzeby służbowe nie zwiększają się. Pozostają na poziomie niezmienionym od 14 11 2007.