Miesięczne archiwum: Sierpień 2013

Elastyczny czas pracy

Wchodzi w życie zmiana w kodeksie pracy, która ma pozwolić lepiej radzić sobie ze spiętrzeniami zleceń. Bywają w firmie okresy, kiedy pracownicy są bardzo potrzebni do wykonywania pracy również w nadgodzinach, a kiedy indziej wręcz się nudzą. Patentem na to były wysyłanie na urlop płatny oraz niepłatny lub próby takiego rozpisania czasu pracy, aby nadgodzin było jak najmniej.

Teraz będzie łatwiej. Przedłużono podstawowy okres rozliczeniowy z miesiąca do czterech miesięcy. Wydłużony okres rozliczeniowy może być stosowany we wszystkich branżach, „jeżeli jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi lub technicznymi lub dotyczącymi organizacji pracy” (np. nieperiodyczność zapotrzebowania na pracę). Grafik pracy wystarczy dać z tygodniowym wyprzedzeniem na miesiąc naprzód. Na przykład na wrzesień prosimy, aby sekretariat pracował po 12 godzin dziennie, a na październik prosimy, żeby tylko 4 godziny dziennie.

System przerywanego czasu pracy mogą wprowadzić wszystkie firmy, a nie tylko te, które wprowadziły układ zbiorowy pracy. Przerywany czas pracy pozwala zaplanować przerwę trwającą do pięciu godzin. W trakcie przerwy pracownik ma czas wolny, ale trzeba mu wypłacić połowę wynagrodzenia przestojowego, to jest w zależności od zasad wynagradzania przyjętych w umowie o pracę od 30 % do 50 % stawki godzinowej. Przerywany czas pracy pozwala nakazać pracownikowi zjawić się w firmie na przykład na czas od 8:00 do 11:00 i od 16:00 do 21:00.

Wreszcie zalegalizowano różne godziny pracy w poszczególne dni, bo na przykład praca w poniedziałek od 10:00 do 18:00 powodowała, że „doba pracownicza” kończyła się we wtorek o 10:00, a przez to wtorkowa praca wyznaczona na godziny od 8:00 do 16:00 była nielegalna i teoretycznie zagrożona mandatem. A przecież nawet urzędy lub sądy bardzo często miały w poniedziałek wydłużone godziny przyjęć interesentów. W żargonie nazywa się to ruchomym czasem pracy. Ponadto dzięki wchodzącym w życie zmianom firma może pozwolić, aby pracownik sam wyznaczał godzinę rozpoczęcia pracy, w ten sposób, że ma np. pracować 8 godzin i zacząć pracę pomiędzy 8:15 a 9:45.

Wszystkie powyższe zmiany trzeba wprowadzić zawierając porozumienie z przedstawicielem załogi, natomiast przedział rozpoczęcia pracy indywidualnie ustalany przez pracownika można wprowadzić na pisemny wniosek pracownika.

Przedstawiciela pracowników wybiera się tylko w firmach, w których nie ma związków zawodowych. Pracodawca sam określa tryb wyłaniania przedstawiciela, okres, na jaki zostanie wybrany, oraz zakres kompetencji. Nie polecamy w małych firmach ograniczać kompetencji reprezentanta. Niech może uzgadniać wszystko, co kodeks pracy wymaga, aby z nim ustalić. W firmach działających w jednej lokalizacji z powodzeniem wystarczy ogłosić spotkanie załogi (tylko pracowników), na którym zgłoszą się kandydaci na funkcję i przeprowadzić tajne głosowanie. Dodatkowo można wyznaczyć minimalną liczbę obecnych pracowników albo przeprowadzić drugą rundę głosowań, gdyby w pierwszej nikt nie uzyskał ponad połowy głosów.