Miesięczne archiwum: Styczeń 2014

VAT od najmu szybciej dotrze do budżetu

Dotychczas VAT od usługi najmu, dzierżawy itp. stawał się należny dopiero po upływie terminu płatności lub po otrzymaniu zapłaty w zależności od tego, co się wydarzyło prędzej. Teraz VAT od tych usług staje się należny z chwilą wystawienia faktury. Przykładowo, jeżeli termin płatności mijał 10. dnia miesiąca, można było fakturę wystawić pod koniec poprzedniego miesiąca. Było dużo czasu, aby fakturę przesłać nabywcy i aby ją zapłacił. Teraz taki manewr spowoduje konieczność wcześniejszej zapłaty VAT.

Warto zmienić sposób fakturowania tak, aby fakturę wystawiać najwcześniej pierwszego dnia miesiąca, w którym przypada termin płatności. Należy zwrócić uwagę, czy pozwala na to konkretna umowa najmu albo dzierżawy. Nowe umowy wypadałoby zawierać tak, aby wystawiając fakturę nie doprowadzić do wcześniejszego powstania obowiązku podatkowego w VAT.

Powyższe uwagi odnoszą się również do obciążania najemcy kosztami dodatkowymi, jak zużycie energii elektrycznej albo usługi telekomunikacyjne.