Miesięczne archiwum: Sierpień 2017

Samochód, motocykl, skuter, rower

Ustawa o podatku VAT nie pozwala łatwo odliczyć całego podatku VAT od samochodów. Kto wprowadzi regulamin używania pojazdów oraz zobowiąże kierowców do prowadzenia ewidencji przebiegu i dzięki temu pojazdy będą wykorzystywane tylko do celów służbowych, odliczy cały VAT. Zamiar odliczania całego VAT trzeba także zgłosić urzędowi skarbowemu. Jednak mało która firma chce obciążać się taką pracą administracyjną. Lepiej więc jeździć czymś, od czego można odliczać cały VAT. Opracowaliśmy krótki przewodnik.

Samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej ponad 3,5 t. Odliczamy cały VAT od zakupu, leasingu, wynajmu, eksploatacji, części zamiennych itp. Oczywiście zawsze trzeba pamiętać, żeby używanie samochodu miało związek z czynnościami opodatkowanymi. Jeżeli nie ma lub związek jest częściowy, to VAT nie odliczymy lub odliczymy tylko proporcjonalną część. Ta uwaga dotyczy wszystkich niżej wymienionych pojazdów.

Samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. Fiskus pozwala odliczyć połowę VAT, chyba że konstrukcja pojazdu wyklucza użycie go do celów prywatnych. Samochód z pełnym odliczeniem VAT musi przejść dodatkowe badanie techniczne. Wystawione zostanie zaświadczenie, a w dowodzie rejestracyjnym pojawi się wpis VAT-1 lub VAT-2.

Otrzymają go pojazdy samochodowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków albo klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van.

Ponadto należy się on pojazdom samochodowym, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu.

Samochód osobowy. Tu nie ma szans na pełne odliczenie VAT bez mozolnej pracy ewidencyjnej opisanej na wstępie.

Motocykl jest według prawa o ruchu drogowym pojazdem samochodowym. A więc odliczanie podatku VAT od zakupu motocykla i jego eksploatacji jest ograniczona do 50%. Są jednak wyjątki dla motocykli nieprzeznaczonych do jeżdżenia po drogach publicznych, np. motocykli żużlowych.

Definicja motoroweru stanowi, że jest to pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 ccm lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h. Dzięki temu motorower nie jest pojazdem samochodowym i przedsiębiorca może odliczać cały VAT.

Skuter i motorynka to określenia potoczne, a nie prawne. Jeśli spełniają definicję motoroweru można odliczać cały VAT. W przedziwnym razie są motocyklem i odlicza się tylko połowę.

Definicja roweru jest następująca: pojazd o szerokości nieprzekraczającej 90 cm poruszany siłą mięśni, czasem wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h. Nasuwa się wniosek, że rower nie jest pojazdem samochodowym, a więc można odliczać cały VAT.